LOADING CLOSE

Activiteitenbesluit

Het activiteitenbesluit kent voorschriften voor ongeveer honderd activiteiten, waaronder veel agrarische activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het houden van dieren, de stal en het stalsysteem en verschillende activiteiten. In dit activiteitenbesluit staan standaardvoorschriften voor bijvoorbeeld ammoniak, geur, fijn stof, geluid enz. 

Dit besluit is een relatief gemakkelijke manier voor het verkrijgen van een vergunning. Wanneer u meer dan 200 melkkoeien, 340 stuks jongvee, 750 zeugen of 2000 vleesvarkens houdt, moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit is een uitgebreidere vergunningprocedure.