:

DJ-ImageSlider

Volg ons ook op social media

met name op facebook treft u uitgebreide fotoverslagen aan
zaterdag, 23 juni, 2018

Natuurbescherming/PAS

Wilt u nieuwe activiteiten ontwikkelen of bestaande activiteiten uitbreiden, dan moet u, net als voorheen, een vergunning aanvragen op grond van de Natuurbeschermingswet.

Sinds 1  januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.
Wat heeft dit praktisch voor gevolgen voor uw bedrijf?
Wanneer u voor een andere activiteit uw veehouderij gaat veranderen of bomen wilt kappen zult u voor deze een vergunning of een ontheffing moeten aanvragen. Omdat er ook in sommige gevallen flora- en of faunaonderzoek gedaan moet worden, kan dit veel tijd kosten. Wanneer er bijvoorbeeld vleermuizen zitten, kan het nodig zijn een jaar lang onderzoek te laten verrichten. Tot dat onderzoek verricht is, kunt u geen vergunning krijgen. Het is dus belangrijk ruim van te voren met de vergunningaanvraag te beginnen.

Voor de uitstoot van ammoniak zijn de Natura 2000 gebieden belangrijk. In nog veel gevallen is er in die gebieden nog ontwikkelingsruimte beschikbaar, waardoor u met een vergunning (PAS) uw bedrijf kunt uitbreiden of veranderen.
Een aantal Natura 2000 gebieden hebben echter geen ontwikkelingsruimte meer de komende jaren. Dit zullen steeds meer gebieden betreffen. Ook voor deze vergunning is het dus belangrijk vroeg te beginnen met de aanvraag van de Natuurbeschermingswetvergunning.

Ook voor uw bedrijf
De PAS is er voor alle bedrijven die stikstof uitstoten. Veelal zijn dit agrarische bedrijven, of industriƫle bedrijven, zoals chemische industrie en energiebedrijven.