:

DJ-ImageSlider

Volg ons ook op social media

met name op facebook treft u uitgebreide fotoverslagen aan
zaterdag, 23 juni, 2018
Algemeen

WIK Adviesgroep is gespecialiseerd in milieuvergunningen, ruimtelijke ordening en Natuurbeschermingswetvergunningen (tegenwoordig de PAS). Alle vragen over bedrijfsontwikkeling in het kader van milieu en ruimtelijke mogelijkheden zijn voor ons een uitdaging.
Wij zoeken met u naar de mogelijkheden die bij u en uw bedrijf passen.

Wij vinden het belangrijk dat uw vragen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieuvergunningen vakkundig maar ook praktisch beantwoord worden. Uw aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning, eventueel met een MER beoordeling of MER rapportage verzorgen wij geheel voor u.

Ook de wijziging van het bouwvlak, een PAS aanvraag voor de natuurbeschermingswet en allerlei andere zaken die daarbij kunnen komen, regelen wij voor u en in overleg met u.