:

DJ-ImageSlider

Volg ons ook op social media

met name op facebook treft u uitgebreide fotoverslagen aan
maandag, 23 juli, 2018

Melkveebedrijf Gunnewick in Lievelde

Maatschap Gunnewick in Lievelde heeft haar veebestand uitgebreid.

Maatschap Gunnewick ligt met haar melkveebedrijf dicht bij het Natura-2000 gebied "Korenburgerveen". Om de uitbreidingsmogelijkheden voor de nabije toekomst veilig te stellen hebben ze een vergunning aangevraagd onder de Natuurbeschermingswet 1998. De PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) biedt onvoldoende zekerheid voor bedrijfsontwikkeling.