:

DJ-ImageSlider

Volg ons ook op social media

met name op facebook treft u uitgebreide fotoverslagen aan
zaterdag, 23 juni, 2018

Mts. Dreierink in Beltrum

Bestemmingsplanwijziging en melding in het kader van het activiteitenbesluit voor het verlengen van de ligboxenstal. In 2015 was er al een Natuurbeschermingswetvergunning verleend.

Mts. Dreierink verlengde de ligboxenstal. Hierdoor krijgt het melkvee en het jongvee extra ruimte. Ook breidt Mts. Dreierink het aantal stuks melkvee uit. Omdat het oude bestemmingsplan nog geldt in Berkelland past de uitbreiding niet in het bouwblok. Hiervoor is door WIK Adviesgroep een bestemmingsplanwijziging geregeld. Voor deze bestemmingsplan wijziging is een landschappelijke inpassing gemaakt
Voor de uitbreiding van de stal is een melding in het kader van het activiteitenbesluit gedaan.