LOADING CLOSE

Milieu

Elk agrarisch bedrijf heeft een omgevingsvergunning nodig die klopt met de werkelijkheid. Hieronder vallen ondermeer het onderdeel Milieu en/of Besluit landbouw.

De omgevingsvergunningen onderdeel milieu zijn tegenwoordig zulke complexe aanvragen geworden, dat specialistische kennis hiervoor nodig is. Na het analyseren van uw huidige vergunning en uw wensen voor de nieuwe bedrijfssituatie, bekijken en berekenen we de mogelijkheden.
WIK Adviesgroep zorgt ervoor dat u een nieuwe omgevingsvergunning krijgt waar u de komende jaren mee vooruit kunt!

Elk agrarisch bedrijf heeft een geldende vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer nodig. Dit kan zijn een melding activiteitenbesluit, een omgevingsvergunning of zelfs een volledige milieueffectrapportage (m.e.r.). Voor complexe aanvragen moet eerst een vormvrije  m.e.r. ingediend worden om te beoordelen of er een volledige m.e.r. opgesteld moet worden.