LOADING CLOSE

Hoe realiseer je wind- en zonne-energie?

Het duurzaam opwekken van groene stroom wordt een steeds belangrijker thema bij veel ondernemers. Ze hechten er waarde aan om te besparen op energiekosten en bij te dragen aan een duurzame leefomgeving.
WIK Adviesgroep adviseert jou als ondernemer over de mogelijkheden van het toepassen van wind- en zonne-energie op jouw bedrijf. Dit advies kan bestaan uit een quickScan waarin de mogelijkheden op jouw locatie in beeld gebracht worden tot en met de aanvraag van de benodigde vergunningen.

Er moet gekeken worden of de windturbines passen in het bestemmingsplan. Daarnaast zal er een melding en/of omgevingsvergunning ingediend moeten worden.
Ook de mogelijke subsidies en het financiële plaatje nemen we hierbij mee, zodat je helder hebt wat het opwekken van duurzame energie daadwerkelijk kost en oplevert.

Partners waarmee we samenwerken in dit traject zijn:

  • KeiGroen Wind- en Zonne-Energie BV in Hengelo GLD  als leverancier van kleine windturbines en zonnepanelen
  • Knippenborg Subsidieadvies BV voor advies over subsidiemogelijkheden
  • Rikjo Assurantiën voor verzekeringen
  • Grip op je Bedrijf voor financieringen