LOADING CLOSE

Actualiteiten


 • SABE regeling open op 1 september

Op 1 september 2023 gaat de SABE regeling open, zie de RVO website

Met deze regeling kun je een voucher (GLB-Kennisvoucher) krijgen bij RVO ter waarde van maximaal € 1500,– voor 80 % van de kosten voor advies. Lees alvast de website bij RVO om goed op de hoogte te zijn van de regeling.

Dit advies kan gaan over verschillende zaken:

§  E3 Bedrijfsovername. Ben je bezig je bedrijf aan het overdragen of te beëindigen? Dan zijn er veel zaken die op je af komen. Praktische zaken, financiële zaken maar ook veel vragen rondom persoonlijke zaken. Het gesprek in het gezin, met de overdragers en overnemers, hoe ga je het aanpakken en nog veel meer.

§  E1 Persoonlijke ontwikkeling. Het kan zijn dat je op dit moment een steuntje in de rug wilt hebben. Of je wilt jezelf verder ontwikkelen om klaar te zijn voor nieuwe uitdagingen. Of op dit moment gaat het even niet lekker en wil je ondersteuning hoe je dit aan kunt pakken. En natuurlijk nog veel meer mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

§  A1 Stikstofemissie. Brongerichte vermindering van uitstoot van ammoniak en andere emissies. Dit gaat bijvoorbeeld om de mogelijkheden van het emissiearm maken van de stallen en andere brongerichte maatregelen om de emissies te verlagen. 

 Zorg dat je op 1 september om 9.00 uur klaar zit met je E-herkenning om je in te schrijven bij RVO op deze webpagina van de RVO Bij de vorige openstelling was de regeling direct overtekend. De verwachting is dat dit nu weer gebeurt. Daarom worden de vouchers deze keer OP VOLGORDE VAN BINNENKOMST toegekend.

 Als je de voucher krijgt, heb je een jaar de tijd om er gebruik van te maken.


 • Rood voor Rood gemeente Berkelland

De nieuwe Rood-voor-Rood regeling in de gemeente Berkelland gaat per 1 juni 2022 in werking treden. Dit betekent dat er voor u als eigenaar van een erf met lege schuren in Berkelland mogelijkheden zijn met de Rood-voor-Rood regeling. Samen met collega’s willen wij dit op woensdag 18 mei 2022 om 20.00 uur toelichten. Zie voor verdere informatie www.roodvoorroodberkelland.nl


 • 22 oktober 2021

  Controleer het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”

  Tot en met 24 november 2021 ligt het ontwerp bestemmingsplan voor het hele buitengebied van Berkelland ter inzage. In dit ontwerp staan voor uw bedrijf belangrijke zaken voor de toekomst van uw bedrijf.

  Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk om te controleren hoe het bouwvlak op uw locatie is ingetekend. Daarbinnen mag u namelijk zonder ingewikkelde ruimtelijke procedures een bouwvergunning aanvragen. Nu is er nog een mogelijkheid om het bouwvlak aan te passen op mogelijke ontwikkelingen die u van plan bent met uw bedrijf.

   

  U kunt het ontwerp bestemmingsplan digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl .

  Korte handleiding:

  1. U komt op de homepage van Ruimtelijkeplannen .nl.
  2. Klik vervolgens op “plannen zoeken” en typ uw adres in de adresbalk.
  3. Klik links op Buitengebied Berkelland 2020
  4. Aan de rechterzijde ziet u wat er voor uw perceel geldt
  5. Klik je dan met je muis op bouwvlak, dan kan je zien hoe het bouwvlak (rood omlijnd) gesitueerd is.
  6. Klik je op enkelbestemming “Agrarisch”, dan komen automatisch alle regels die voor uw bestemming gelden naar voren.

   

  Welke zaken controleert u?

  1. Uw Bouwvlak
  2. Is uw Natuurbeschermingswetvergunning opgenomen in bijlage 6 bij de regels. Deze vindt u door rechtsboven op “DOCUMENTEN” te klikken en dan naar “Bijlage bij regels”.
  3. Heeft u een woning met “inwoning”, dan kunt u in bijlage 7 bij de regels controleren of uw woning op de lijst staat met meerdere toegestane verblijfobjecten.
  4. Overige bestemmingen en gebruiksmogelijkheden.

   

  Zienswijze indienen

  Bent u het niet eens met uw situatie, dan kunt u een zienswijze indienen. U kunt schriftelijk reageren door een brief te sturen. Voor een zienswijze over een bestemmingsplan moet u uw brief richten aan de Gemeenteraad van Berkelland.

  Het adres voor een zienswijze is: Postbus 200, 7270 HA in Borculo

   


 • 22 oktober 2021

Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft kennisvouchers uit voor inhuren van expertise over duurzaam ondernemerschap en kringlooplandbouw.
Hiermee heb je € 1.500,– voor onafhankelijk advies. Dit kan als individueel advies, maar ook in groepsverband is mogelijk.

Wil je gebruikmaken van de regeling? Op 1 november 2021 kan deze worden aangevraagd bij RVO.

Het gaat om de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE). Praktisch gezien kun je advies inwinnen over duurzaam ondernemerschap en kringlooplandbouw.

Wij richten ons op ondernemerschap. Onderstaande onderwerpen komen in aanmerking voor subsidie:

 • E1 – Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf – Ontwikkeling van vaardigheden van de ondernemer gericht op persoonlijke ontwikkeling en duurzame positie en kansen van het bedrijf. Hier valt ook coaching onder.
 • E3 – Bedrijsovername – Het starten of overnemen van een agrarische onderneming.
 • A1 – Stikstofemissie en hergebruik nutriënten (kringlooplandbouw)
  Advies over o.a. emissiereductie van stikstof op je bedrijf.Wil je je aanmelden of meer informatie of je ook in aanmerking komt voor deze adviesvoucher? Kijk bij RVO of neem contact met ons op

 


 • 1 december 2020

  Gratis onafhankelijk keukentafelgesprek met Paulien Boverhof

   

  Heb je een uitnodiging ontvangen van uw gemeente voor een gratis onafhankelijk keukentafelgesprek met een erfadviseur naar keuze?

  Ik ben door WATEA (“Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek”) benoemd om als erfadviseur het gesprek aan te gaan met 1900 erfeigenaren in de gemeenten Berkelland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Winterswijk. Dit met het doel om tot toekomstgerichte erven in de Achterhoek te komen. En dan begint het met de mensen die er wonen!

  Dit doe ik in een team van 5 coaches: Mariska Heutinck (Trema Coaching & Mediation), Monique te Kiefte (te Kiefte coaching), Neeltje Bleumink (Eeckhof BV).

  Bewoners in het buitengebied  kunnen allerlei vragen hebben. Ik probeer in het gesprek uit te vinden wat hun nu echt bezig houdt. Dit is bijvoorbeeld veranderen van het bedrijf, slopen van de gebouwen of nieuwe mogelijkheden voor het erf bespreken.

  Ik ben sinds 2018 (agrarisch) coach. De wisselwerking tussen het gezin en wat er op hun afkomt, heeft mij altijd geïntrigeerd. Als gesprekspartner heb ik gevoel bij de vragen en emoties die hier bij komen kijken. Mijn passie ligt vooral bij de mensen zelf.

  Om met iemand anders eens te praten over wat je boeit of zorgen geeft, kan nieuwe inzichten geven. Samen kunnen we kijken of er voor een vervolg nog iets nodig is. Je krijgt voor dit vervolgtraject een voucher toegekend die hiervoor ingezet kan worden.

   


 • 30 november 2020

Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft kennisvouchers uit voor inhuren van expertise over duurzaam ondernemerschap en kringlooplandbouw.
Hiermee heb je € 1.500,– voor onafhankelijk advies. Dit kan als individueel advies, maar ook in groepsverband is mogelijk.

Wil je gebruikmaken van de regeling? Vanaf 30 november kan deze worden aangevraagd bij RVO.

Het gaat om de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE). Praktisch gezien kun je advies inwinnen over duurzaam ondernemerschap en kringlooplandbouw.

Wij richten ons op ondernemerschap. Onderstaande onderwerpen komen in aanmerking voor subsidie:

 • E1 – Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf – Ontwikkeling van vaardigheden van de ondernemer gericht op persoonlijke ontwikkeling en duurzame positie en kansen van het bedrijf. Hier valt ook coaching onder.
 • E3 – Bedrijsovername – Het starten of overnemen van een agrarische onderneming.
 • A1 – Stikstofemissie en hergebruik nutriënten (kringlooplandbouw)
  Advies over o.a. emissiereductie van stikstof op je bedrijf.Wil je je aanmelden of meer informatie of je ook in aanmerking komt voor deze adviesvoucher? Kijk bij RVO of neem contact met ons op.