LOADING CLOSE

In uitvoering

In uitvoering
Camperpark 't Dommerholt Borculo

IJsboerderij 't Dommerholt te Borculo heeft haar boerderij uitgebreid met een camperpark voor 10 camperplaatsen. Ze hopen dit binnen een jaar uit te breiden naar 25 plekken. WIK adviesgroep heeft deze vergunning voor ze mogen realiseren.

Melkveebedrijf van Rossum Nieuw Heeten

Melkveebedrijf van Rossum heeft afgelopen najaar en winter een nieuwe kalverstal voor de jongste kalveren en een werktuigenberging gebouwd.
Nog een paar kleine dingen afwerken en dan kunnen de andere kalveren er ook in.

Wik Adviesgroep heeft de vergunningen en het bestemmingsplan hiervoor geregeld.

BIG+ Berkenheem

Het bedrijf van Jan Holsappel, Big Berkenheem in Geesbrug, is een IPPC bedrijf. Hierdoor moet het bedrijf voldoen aan strenge NH3 emissienormen. Jan wil niet investeren in een luchtwasser. Zo’n end-of-pipe systeem vindt hij niet wat. Samen met Mark Wissink van Fuite en John van Schriek van Jovas uit ’s-Heerenberg is gezocht naar een ander systeem dat voldoet aan de strenge normen. We kwamen uit op het Duosep systeem van Jovas. Als proefstal zullen er metingen gedaan worden om de beste emissiebeperkende mogelijkheden die ook praktisch zijn uit te zoeken.

WIK Adviesgroep begeleidt BIG Berkenheem in dit traject en verzorgt de aanmeldnotitie m.e.r, de omgevingsvergunning en de berekeningen voor de natuurvergunning.

Hoitink Beltrum

Jos Hoitink uit Beltrum heeft besloten om zijn varkenshouderij te beëindigen. Een besluit om te stoppen met je bedrijf is een ondernemersbesluit; je hebt er moed en realiteitszin voor nodig. Hij doet mee aan de Saneringsregeling Varkenshouderij. Deze regeling is bedoeld om varkenshouderijen de kans te geven te stoppen om eventuele geuroverlast te verminderen.

Met de gemeente is er overeenstemming voor de realisatie van 3 woningen. Om dit te regelen is er een bestemmingsplanherziening nodig die WIK Adviesgroep regelt.

Hier een heel aantal foto’s van het slopen. Asbestverwijdering door een gespecialiseerd bedrijf. Dan tijdens de sloop alle materialen zoveel mogelijk gescheiden afvoeren. Nog een heel gebeuren om alle stallen af te breken.

In het NRC van 12 april 2021 staat een mooi artikel over het stoppen na veertig jaar boeren, om het volledige artikel uit het NRC te lezen, kun je hier klikken.

Mts. Boom - Morsink Neede

Maatschap Boom-Morsink in Neede sloopt de oude ligboxenstal. Hier bouwen ze een nieuwe 0-6-0 ligboxenstal voor 130 melkkoeien en 40 stuks jongvee voor terug. In de stal komen 2 melkrobots van Lely en separatieruimtes.
Mts. Boom-Morsink kiest voor de Meadowfloor. Aan de achterzijde van het bedrijf zijn de voeropslagen meteen ingericht volgens het "schone erfprincipe" met gescheiden afvoer van perssappen.

Vechtdalvarkens

De heer Smeijers heeft dit bedrijf gekocht. De goede stallen de de brijvoerkeuken worden gerenoveerd. De slechte stallen vervangen door nieuwe. WIK Adviesgroep stelt de Mer beoordeling op en verzorgt de omgevingsvergunning. Ook de Natuurbeschermingswetvergunning regelen wij.

Lizard Lane

Bij Soest wordt een reptielencorridor gemaakt. Het onderhoud onder de kabels van Tennet wordt gebruikt voor het realiseren van natuur. WIK Adviesgroep heeft de vergunning voor de Natuurbeschermingswet en de omgevingsvergunning geregeld.

De Zuidmolen in Groesbeek

Een speciaal duurzaamheidsproject om de oude Zuidmolen te voorzien van een generator zodat deze stroom op kan wekken voor eigen gebruik.