LOADING CLOSE

In uitvoering

In uitvoering
Maatschap Harenberg - de Vries

Maatschap Harenberg - de Vries heeft een kleine windmolen geplaatst om haar bedrijf van groene stroom te voorzien. Wik Adviesgroep heeft de vergunningen voor deze kleine windturbine verzorgd.

Vechtdalvarkens

De heer Smeijers heeft dit bedrijf gekocht. De goede stallen de de brijvoerkeuken worden gerenoveerd. De slechte stallen vervangen door nieuwe. WIK Adviesgroep stelt de Mer beoordeling op en verzorgt de omgevingsvergunning. Ook de Natuurbeschermingswetvergunning regelen wij.

Lizard Lane

Bij Soest wordt een reptielencorridor gemaakt. Het onderhoud onder de kabels van Tennet wordt gebruikt voor het realiseren van natuur. WIK Adviesgroep heeft de vergunning voor de Natuurbeschermingswet en de omgevingsvergunning geregeld.

De Zuidmolen in Groesbeek

Een speciaal duurzaamheidsproject om de oude Zuidmolen te voorzien van een generator zodat deze stroom op kan wekken voor eigen gebruik.

Mts. Boom - Morsink Neede

Mts. Boom bouwt een nieuwe welzijnsvriendelijke ligboxenstal. De oude stal wordt gesloopt. De vergunningen zijn verzorgd door WIK Adviesgroep.