LOADING CLOSE

Natuurbescherming/PAS

Wilt u nieuwe activiteiten ontwikkelen of bestaande activiteiten uitbreiden, dan moet u, net als voorheen, een vergunning aanvragen op grond van de Natuurbeschermingswet.

Sinds 1  januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht.
Wat heeft dit praktisch voor gevolgen voor uw bedrijf?
Wanneer u voor een andere activiteit uw veehouderij gaat veranderen of bomen wilt kappen zult u voor deze een vergunning of een ontheffing moeten aanvragen. Omdat er ook in sommige gevallen flora- en of faunaonderzoek gedaan moet worden, kan dit veel tijd kosten. Wanneer er bijvoorbeeld vleermuizen zitten, kan het nodig zijn een jaar lang onderzoek te laten verrichten. Tot dat onderzoek verricht is, kunt u geen vergunning krijgen. Het is dus belangrijk ruim van te voren met de vergunningaanvraag te beginnen.

Voor de uitstoot van ammoniak zijn de Natura 2000 gebieden belangrijk. In nog veel gevallen is er in die gebieden nog ontwikkelingsruimte beschikbaar, waardoor u met een vergunning (PAS) uw bedrijf kunt uitbreiden of veranderen.

Ook voor uw bedrijf

De PAS is er voor alle bedrijven die stikstof uitstoten. Veelal zijn dit agrarische bedrijven, maar ook andere bedrijven die invloed hebben op de natuur.