LOADING CLOSE

Natuurbescherming/PAS

Legaal houden PAS melding

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State de regelgeving van de PAS voor de Natuurvergunning vernietigd, Hiermee zijn ook alle meldingen gedaan in het kader van de PAS vernietigd. Omdat dit eigenlijk legale meldingen zijn, wil het ministerie inventariseren wie er een melding heeft gedaan, om deze ook legaal te houden.

Meld je daarom met deze link om door te geven dat jouw melding in stand moet blijven!
Als wij dit voor je moeten verzorgen neem dan contact op met ons.
Om de volledige brief van het ministerie te kunnen lezen klik je op de volgende link: Legaal houden PAS melding

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake PAS vergunningen en meldingen https://www.raadvanstate.nl/@115602/201600614-3-r2/

Kortweg mag de PAS niet meer gebruikt worden voor vergunningverlening. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat er vooruitlopend op verbetering van de Natura 2000 gebieden al ontwikkelingsruimte uitgegeven wordt en dit is in strijd met de Europese natuurwetgeving.

Deze uitspraak heeft invloed op veel projecten, niet alleen in de landbouw, maar ook in de bouw en transportsector.

De Wet Natuurbeschermings regelt de bescherming van de Natura 2000-gebieden, en de flora en fauna. Voor agrarische bedrijven met dieren is het in beginsel verplicht in het bezit te zijn van een Natuurbeschermingswetvergunning, ongeacht de ligging ten opzichte van de gevoelige gebieden.
Als je jouw agrarische bedrijf wilt uitbreiden of nieuwe activiteiten wilt starten, is een vergunningaanvraag op grond van de Wet natuurbescherming (Wn) nodig. In de meeste gevallen is de provincie bevoegd gezag.

Op dit moment is het mogelijk om weer “natuurvergunningen” aan te vragen. Dit kan als je bedrijf niet toeneemt in depositie van stikstof. Heb je op jouw bedrijf wel een toename van stikstof (NH3 of NOx) dan moeten we bekijken hoe we dit oplossen.
Extern salderen is nu nog niet mogelijk.

Wij zoeken uit wat in jouw bedrijfssituatie van toepassing is en verzorgen de melding of vergunningaanvraag bij de provincie.

Let op: Begin ruim van tevoren met een vergunningaanvraag. Als je voor een andere activiteit jouw veehouderij gaat veranderen of bomen wilt kappen zul je hiervoor een vergunning of een ontheffing moeten aanvragen. Omdat in sommige gevallen flora- en of faunaonderzoek gedaan moet worden, kan dit veel tijd kosten. Wanneer er bijvoorbeeld vleermuizen aangetroffen worden, kan het nodig zijn een jaar lang onderzoek te laten verrichten. Tot die tijd kun je geen vergunning krijgen. Het is dus belangrijk ruim van te voren de vergunningaanvraag in te dienen.