LOADING CLOSE

Bestemmingsplannen

In het bestemmingsplan van een gemeente staat hoe je jouw locatie en percelen mag gebruiken. Ook bepaalt het wat je mag bouwen, hoe groot en hoeveel.
Soms is het mogelijk om van het bestemmingsplan af te wijken en volstaat een vergunning voor bepaalde aanpassingen.
Uitbreidingsplannen van je agrarisch bedrijf kunnen in conflict zijn met het bestemmingsplan. Plannen passen bijvoorbeeld niet op het bouwblok of zijn in strijd met de voorschriften die in het bestemmingsplan staan. Ook is het soms nodig om een functieverandering van het bestemmingplan aan te vragen, bijvoorbeeld als je het bedrijf staakt of een nevenactiviteit zoals een bed & breakfast opzet.

WIK Adviesgroep verzorgt een wijziging van het bestemmingsplan voor bij jouw gemeente.
Ook als de  gemeente een nieuw bestemmingsplan wil vaststellen, kan WIK Adviesgroep de gevolgen van dit ontwerpplan voor jouw bedrijf in beeld brengen. Wij controleren dan onder andere of je bedrijf of gronden goed in het bestemmingsplan zijn opgenomen.