LOADING CLOSE

Bestemmingsplannen

Soms komen uitbreidingsplannen in conflict met het bestemmingsplan. Uw plannen kunnen de grenzen van uw bouwperceel overschrijden of in strijd zijn met de voorschriften van het bestemmingsplan.

Verzoeken om vrijstelling of wijziging kan WIK Adviesgroep volledig voor u bij de gemeente verzorgen. Ook als de gemeente een nieuw bestemmingsplan wil vaststellen, kan WIK Adviesgroep de gevolgen van dit conceptplan voor uw bedrijf in beeld brengen.