LOADING CLOSE

Bestemmingsplannen

In het bestemmingsplan van een gemeente staat hoe u uw locatie en percelen mag gebruiken. Ook bepaalt het wat u mag bouwen, hoe groot en hoeveel u mag bouwen.
Soms is het mogelijk om van het bestemmingsplan af te wijken van de regels en volstaat een vergunning voor bepaalde aanpassingen.
Uitbreidingsplannen van uw agrarisch bedrijf kunnen in conflict zijn met het bestemmingsplan. Uw plannen passen bijvoorbeeld niet op het bouwblok of in strijd zijn met de voorschriften die in het bestemmingsplan staan. Ook is het soms nodig om een functieverandering van het bestemmingplan aan te vragen, bijvoorbeeld als u uw bedrijf staakt of een nevenactiviteit zoals een bed & breakfast opzet.

WIK Adviesgroep verzorgt een wijziging van het bestemmingsplan voor u bij uw gemeente.
Ook als de  gemeente een nieuw bestemmingsplan wil vaststellen, kan WIK Adviesgroep de gevolgen van dit ontwerpplan voor uw bedrijf in beeld brengen. Wij controleren dan onder andere of uw bedrijf of gronden goed in het bestemmingsplan zijn opgenomen.