LOADING CLOSE

Locatiescan

Het doel van de locatiescan is om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling vanuit de belangrijkste randvoorwaarden:
– Wet milieubeheer (Wm)
– Ruimtelijke ordening (Wro)
– Natuurbescherming (Nb-wet)

In deze locatiescan wordt globaal getoetst of uw plannen realiseerbaar zijn volgens vigerende wet- en regelgeving. Voor de omgevingsvergunning zullen ook andere zaken in beeld gebracht moeten worden waardoor afwijkingen in het definitieve plan mogelijk zijn. Het is niet bedoeld om een volledige omgevingsvergunning aan te vragen. Dit kan een vervolgtraject zijn.
Deze locatiescan is geen garantie dat de omgevingsvergunning dan ook verleend zal worden door het bevoegd gezag.