LOADING CLOSE

Locatiescan

Een locatiescan heeft veel voordelen. Met onze locatiescan toetsen we globaal of jouw plannen realiseerbaar zijn volgens geldende wet- en regelgeving. Het geeft dus inzicht en een eerste indruk of plannen voor bedrijfsontwikkeling mogelijk zijn vanuit de belangrijkste randvoorwaarden:

– Wet milieubeheer (Wm)

– Ruimtelijke ordening (Wro)

– Natuurbescherming (Wn)

– Rood voor Rood mogelijkheden

Voor een omgevingsvergunning zullen ook andere zaken in kaart gebracht moeten worden. Hierdoor kunnen afwijkingen in het definitieve plan mogelijk zijn. Een locatiescan is niet bedoeld om een volledige omgevingsvergunning aan te vragen. Dit kan een vervolgtraject zijn.

Een locatiescan is bovendien geen garantie dat de omgevingsvergunning gegarandeerd verleend gaat worden door het bevoegd gezag.

Graag praten we je bij over de mogelijkheden van een locatiescan voor jouw bedrijf.