LOADING CLOSE

Algemeen

Bij een eerste contact komen wij voor een gratis kennismakingsbezoek. We spreken met u door wat uw plannen zijn en wat wij voor u kunnen betekenen.
We maken met elkaar afspraken, die we vastleggen in een opdrachtovereenkomst. Zo weet u precies wat u van ons kunt verwachten.

Onze expertise ligt bij de omgevingsvergunning activiteit milieu en het activiteitenbesluit. Mocht hier een MER of MER-beoordeling nodig zijn verzorgen wij die voor u.In veel gevallen zal ook de natuurbeschermingswet in de vorm van een PAS-vergunning geregeld moeten worden.Ook de vragen en aanpassingen voor het bestemmingsplan regelen we voor u.