LOADING CLOSE

Netwerken

Onze aanpak: gericht op resultaat

Voordat je je stal mag bouwen moet er veel gebeuren. Daar is veel informatie en kennis voor nodig.

Wik Adviesgroep is gespecialiseerd in milieu, bestemmingsplannen en natuurbescherming. Voor de kennis die verder nodig is, werken we samen in een netwerkorganisatie met betrouwbare partners op het gebied van:

  • bouw (ontwerp, tekeningen en advies)
  • flora en fauna
  • bodemonderzoek
  • landschappelijke inpassing en erfinrichting
  • archeologie
  • geluidsonderzoek

Wij coördineren dit proces voor je en zorgen ervoor dat de juiste onderzoeken in gang worden gezet. Op deze manier zie je niets over het hoofd en loopt de vergunningaanvraag geen onnodige vertraging op.

Kortom: WIK staat voor de efficiëntste, beste en veiligste manier om je vraag op te lossen, vergunning aan te vragen of stal te bouwen.