LOADING CLOSE

BoerenVragen

BoerenVragen is een initiatief van Ria Markvoort uit Laren (Gld.) en Paulien Boverhof uit Beltrum. Wij hebben een gezamenlijke passie: werken in en voor de agrarische sector. Beiden hebben we jarenlange ervaring in advies- en coachingswerk op boerenbedrijven waarbij menselijke en persoonlijke vraagstukken een belangrijke rol spelen.
De veranderingen in de agrarische sector gaan snel. Schaalvergroting, bedrijfsbeëindigingen, ontwikkelingen in technologie en automatisering, wijzigende wet- en regelgeving en meer druk en kritiek vanuit de maatschappij maken het dat boer zijn en blijven lang niet altijd meer een vanzelfsprekendheid is.

Ons eerste initiatief: Boerinnengroep