LOADING CLOSE

Wind- en Zonne-energie

Energie uit natuurlijke bronnen

De energiekosten lopen de laatste jaren behoorlijk op. Fossiele brandstoffen worden ook steeds schaarser. Daarom wordt het duurzaam opwekken van groene stroom met wind en zon steeds belangrijker.
Voor individuele ondernemers is een kleine windturbine, al dan niet in combinatie met zonnepanelen, een slimme oplossing. Waar zonnepanelen alleen overdag stroom op kunnen wekken, kan een windturbine dit 24 uur per dag. Net als bij zonnepanelen kan de overtollig geproduceerde stroom worden gesaldeerd met het verbruik op een ander moment.

Kenmerken van deze kleine windturbines zijn:
·         Minimale geluidsproductie
·         Geen slagschaduw
·         Levenslang dezelfde productie
·         Weinig onderhoud nodig

WIK Adviesgroep werkt samen met KeiGroen BV in Hengelo (gld). KeiGroen BV is leverancier van 3 typen kleine windturbines die onder Nederlandse omstandigheden een opbrengst hebben tussen de 5.000 en 40.000 kWh per jaar. Met een quickscan krijgt u duidelijkheid over de haalbaarheid op uw locatie.


Klik op het keigroen logo voor meer informatie over de drie verschillende typen windturbines.