LOADING CLOSE

In uitvoering

Mts. Boom - Morsink Neede
Maatschap Boom-Morsink in Neede sloopt de oude ligboxenstal. Hier bouwen ze een nieuwe 0-6-0 ligboxenstal voor 130 melkkoeien en 40 stuks jongvee voor terug. In de stal komen 2 melkrobots van Lely en separatieruimtes. Mts. Boom-Morsink kiest voor de Meadowfloor. Aan de achterzijde van het bedrijf zijn de voeropslagen meteen ingericht volgens het "schone erfprincipe" met gescheiden afvoer van perssappen.