LOADING CLOSE

In uitvoering

Mts. Boom - Morsink Neede
Maatschap Boom-Morsink in Neede sloopt de oude ligboxenstal. Hier bouwen ze een nieuwe 0-6-0 ligboxenstal voor 130 melkkoeien en 40 stuks jongvee voor terug. In de stal komen 2 melkrobots van Lely en separatieruimtes. Mts. Boom-Morsink kiest voor de Meadowfloor. Het rubber op de roosters is positief voor het welzijn van de runderen. De roosters hebben een mooi profiel en voldoen aan de eisen van een maatlatstal MDV.
Mts. Boom - Morsink Neede
Maatschap Boom-Morsink in Neede sloopt de oude ligboxenstal. Hier bouwen ze een nieuwe 0-6-0 ligboxenstal voor 130 melkkoeien en 40 stuks jongvee voor terug. In de stal komen 2 melkrobots van Lely en separatieruimtes. Mts. Boom-Morsink kiest voor de Meadowfloor. Het rubber op de roosters is positief voor het welzijn van de runderen. De roosters hebben een mooi profiel en voldoen aan de eisen van een maatlatstal MDV.