LOADING CLOSE

In uitvoering

BIG+ Berkenheem
Het bedrijf van Jan Holsappel, Big Berkenheem in Geesbrug, is een IPPC bedrijf. Hierdoor moet het bedrijf voldoen aan strenge NH3 emissienormen. Jan wil niet investeren in een luchtwasser. Zo’n end-of-pipe systeem vindt hij niet wat. Samen met Mark Wissink van Fuite en John van Schriek van Jovas uit ’s-Heerenberg is gezocht naar een ander systeem dat voldoet aan de strenge normen. We kwamen uit op het Duosep systeem van Jovas. Als proefstal zullen er metingen gedaan worden om de beste emissiebeperkende mogelijkheden die ook praktisch zijn uit te zoeken.WIK Adviesgroep begeleidt BIG Berkenheem in dit traject en verzorgt de aanmeldnotitie m.e.r, de omgevingsvergunning en de berekeningen voor de natuurvergunning.