LOADING CLOSE

In uitvoering

Hoitink Beltrum
Jos Hoitink uit Beltrum heeft besloten om zijn varkenshouderij te beëindigen. Een besluit om te stoppen met je bedrijf is een ondernemersbesluit; je hebt er moed en realiteitszin voor nodig. Hij doet mee aan de Saneringsregeling Varkenshouderij. Deze regeling is bedoeld om varkenshouderijen de kans te geven te stoppen om eventuele geuroverlast te verminderen. Met de gemeente is er overeenstemming voor de realisatie van 3 woningen. Om dit te regelen is er een bestemmingsplanherziening nodig die WIK Adviesgroep regelt.Hier een heel aantal foto’s van het slopen. Asbestverwijdering door een gespecialiseerd bedrijf. Dan tijdens de sloop alle materialen zoveel mogelijk gescheiden afvoeren. Nog een heel gebeuren om alle stallen af te breken.
Hoitink Beltrum
Jos Hoitink uit Beltrum heeft besloten om zijn varkenshouderij te beëindigen. Een besluit om te stoppen met je bedrijf is een ondernemersbesluit; je hebt er moed en realiteitszin voor nodig. Hij doet mee aan de Saneringsregeling Varkenshouderij. Deze regeling is bedoeld om varkenshouderijen de kans te geven te stoppen om eventuele geuroverlast te verminderen. Met de gemeente is er overeenstemming voor de realisatie van 3 woningen. Om dit te regelen is er een bestemmingsplanherziening nodig die WIK Adviesgroep regelt.Hier een heel aantal foto’s van het slopen. Asbestverwijdering door een gespecialiseerd bedrijf. Dan tijdens de sloop alle materialen zoveel mogelijk gescheiden afvoeren. Nog een heel gebeuren om alle stallen af te breken.