LOADING CLOSE

In uitvoering

Mts. Weenink Lievelde

De heer en mevrouw Weenink hebben in 2019 besloten om hun varkenshouderij te beëindigen. Na divers overleg met de gemeente Oost Gelre is overeengekomen om 5 woningen te mogen bouwen op de plek waar de stallen stonden. De locatie ligt direct naast de bebouwde kom.

Om dit te regelen is het bestemmingsplan herzien. Intussen zijn alle stallen gesloopt en is de heer Weenink gestart met het realiseren van de woningen.

In dit artikel van de Gelderlander van 1 oktober 2022 staat een mooi overzicht wat er gebeurt is. Ook wordt er uitgelegd wat een "droebel" is.